Linked logo

Wood Lab

Arkitektskolen Aarhus etablerer med projektet Wood Lab et laboratorium, udviklingssted og videnscenter for innovativt træbyggeri. Wood Lab involverer sig i konkrete projekter og partnerskaber, der skaber grobund for udvikling og diskussion af fremtidig anvendelse af træ i arkitekturen. Der igangsættes fysiske eksperimenter, konstruktion og udvikling af prototyper og testkomponenter, der udføres i værkstederne på Arkitektskolen Aarhus med særligt fokus på cirkulær anvendelse af restmaterialer og nye træprodukter. Samarbejdet skal fremme anvendelse af træ i byggeriet og bidrage til den grønne omstilling.