Logo Linked

De kreative erhverv i Danmark spiller en markant rolle i at innovere og udvikle bæredygtige og grønne løsninger til fremtiden. Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding samarbejder i det nationale initiativ LINKED om at binde uddannelse, forskning og erhvervsliv endnu tættere sammen gennem målrettede og aktive indsatser. Projektet er igangsat af Erhvervsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet og løber fra 2020–2022.

LINKED indgår i "Vækstplan for de kreative erhverv - et kreativt Danmark i front".

fokus­områder

Faglighed

Vi kobler viden, kreativitet, teknologi og forretningsforståelse og skaber nye samarbejdsformater og bæredygtige løsninger i samspil med omverden.

Foretagsomhed

Vi etablerer iværksætter- og innovationsmiljøer og danner tværfaglige partnerskaber, der styrker videndeling og samskabelse. Uddannelses- og forskningsmiljøer, virksomheder og vækstlag bidrager til udviklingen af nye grønne forretningsmodeller, produkter og services.

Fremtid

Vi understøtter skolernes væsentlige rolle i samfundets bæredygtige omstilling og accelererer forandringer gennem konkrete projekter. Vi afsøger faglige nicher og karrierespor gennem innovative samarbejder med praksis.