Linked logo

Creative Connections

Creative Connection er et nyt koncept på Designskolen Kolding. Konceptet tilbyder en række karrierefremmende tilbud til de studerend fra såkaldte ”Creative Connectors” – en række inspirerende personer fra forskellige virksomheder og organisationer. Fælles for dem er, at de ønsker at give designstuderende en håndsrækning, der kan gavne de studerendes fremtidige karriere. Netværk er en af de stærkeste faktorer for at komme i arbejde, og det kan være svært for studerende og nylige dimittender at række ud. Designskolen Kolding sammensætter derfor et tilbudskatalog, hvor studerende og dimittender får adgang til forskellige håndsrækninger fra fuldtidsstillinger og praktik til virksomhedsbesøg, portfolio gennemgang, kaffemøder og mentorskaber.