Linked logo

Island Matters

Design Campen Island Matters blev afholdt primo 2021 på Designskolen Kolding. Forløbet var et to ugers tværgående kursus for hele årgang MA1 for ca. 75 studerende. Forløbet tog udgangspunkt i danske øers potentialer indenfor bæredygtige oplevelser og bæredygtig turisme. Otte virksomheder fra hhv. Bornholm og Læsø blev inviteret ind i et samarbejde, hvor de stillede de studerende problembaserede udfordringer. De studerende anvendte designmetoder som Speculative Design, Future Scenarios, ”How might we” og ”What if”. Både interne og eksterne eksperter deltog med talks og vejledning til de studerende. Forløbet resulterede i 14 innovative løsninger.