Linked logo

TALENT HUB

Formålet med projektet er at støtte den enkelte kandidatstuderende på designuddannelsen i hurtigere at finde et relevant job som dimittend. Vi anvender værktøjer fra – og er inspireret af – metoder udviklet på Stanford Design ’Design Thinking’. Designprocessen og -tankegangen benyttes til at designe den enkelte studerendes fremtidige job og liv og inddrager relevante partnere både på og udenfor Akademiet.