Linked logo

New Waste Material Bank

I samarbejde mellem Studio 3B og THE UPCYCL etablerer Arkitektskolen Aarhus en fysisk New Waste Material Bank på campus. Her kan studieenheden inddrage og undersøge komplekse overskudsmaterialer fra industrien. Der er fokus på at øge kendskabet til de cirkulære anvendelsesmuligheder i det byggede miljø samt vække kritisk refleksion over den materialeknaphed, samfundet står overfor. Hvordan kan arkitekturen finde innovative løsninger og udvikle metoder til at integrere nye materialer. De studerendes projekter præsenteres ved den åbne udstilling, “Unfinished Stories”.