Linked logo

OPEN WORKSHOP

Projektet afsøger og udvikler nye generiske samarbejdsformater mellem Arkitektskolen Aarhus og brancheaktører. Med et fysisk afsæt i skolens unikke værkstedsmiljø sætter vi materialer og maskiner i centrum for samskabelse. I samarbejde med dygtige branchefolk skaber vi ny viden, der kan omsættes i konkrete produkter og løsninger, der peger i en bæredygtig retning. Et vellykket eksempel på det værkstedsbårne samarbejde er startup-virksomheden Greenday, der udvikler byggeelementer i kork; et bæredygtigt alternativ til traditionelle byggematerialer. Arkitektskolen Aarhus stiller et videns- og værkstedsmiljø til rådighed og er medudvikler i den tidlige afsøgende fase.