Linked logo

TEMADAG FOR ARKITEKTSTUDERENDE

I samarbejde med studenter-klimagruppen på Det Kongelige Akademi står LINKED bag et heldagsarrangement på campus Holmen. Her får arkitektstuderende fra både Det Kongelige Akademi og Arkitektskolen Aarhus mulighed for sammen at afsøge potentialet i det bæredygtige typehus med deltagelse af en række bæredygtighedseksperter. Programmet er 100% tilrettelagt af de studerende fra Akademiets Klimagruppe, en græsrodsbevægelse der er stiftet og drevet med en klar ambition om at skubbe fag, fagfæller og branche i en mere grøn retning. De studerende vil tilegne sig viden om bæredygtige byggematerialer og metoder, der omsættes til konkrete løsninger i den efterfølgende workshop og udstilling.