Linked logo

Brobygning

Opbygning af tværfaglige samarbejder mellem Det Kongelige Akademi, andre vidensinstitutioner, startup økosystemet i Danmark og eksterne aktører.