Linked logo

Biomateriale Bank

Studio 3B udforsker kvaliteterne i biobaserede materialer, nye blandingsformer og perspektiverne i dekarbonisering af det byggede miljø. Biomaterialer er ikke nye, de har været brugt i tusinder af år, men forsvandt med indtoget af den petrokemiske industri. Med afsæt i danske biotoper og produktive landskaber, er der til projektforløbet udvalgt specifikke biomaterialer; tang, ålegræs, muslingeskaller, jord, ler, kridt, tømmer, halm, rør, hamp, hvede, uld, biokul og mycelium, som de studerende kan vælge at fordybe sig i.