Linked logo

Bæredygtigt indeklima

Projektet undersøger bæredygtige tilgange til bedre indeklima med udgangspunkt i restmaterialer. Det skal resultere i ny viden, designmetoder og konkrete prototypeeksempler på hvordan vi kan anvende naturlige ’affaldsmaterialer’ til det fremtidige byggede miljø. Ligeledes undersøges det hvordan disse akustiske tiltag kan øge trivsel og indlæring i uddannelsesmiljøerne. Tiltagene bliver fysisk afprøvet, analyseret og vurderet i undervisningsmiljøerne (primært auditorier til en start); så de studerende er med til at kvalificere resultaterne, som indgår i Akademiets forskning og skal generere alment tilgængelig viden. Det er også studerende, der bygger prototyperne og indgår i eksperimenterne.