Linked logo

Laboratorium for Innovation og Kreativitet Danmark/ LINKED er et nationalt samarbejdsprojekt mellem Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding. Initiativet gearer skolernes samarbejde med de kreative erhverv og fremmer den grønne omstilling. LINKED er igangsat af Erhvervsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet med en særbevilling, der løber fra 2020-2022.

Træseminar – Thinking Wood

Seminar om innovativt træbyggeri. Faglige oplæg, udstilling, værkstedsdemonstrationer, foredrag og paneldebat på Arkitektskolen Aarhus samler studerende, forskere og branche.

Læs mere

New Waste Material Bank

I samarbejde med THE UPCYCL etablerer Arkitektskolen Aarhus en fysisk New Waste Material Bank på campus, der inddrager og undersøger rest-materialer fra industrien.

Læs mere

Island Matters

Design Campen Island Matters på Designskolen Kolding tager udgangspunkt i danske øers potentialer indenfor bæredygtige oplevelser og bæredygtig turisme.

Læs mere